ثبت نام کلاس آنلاین

کلاس لایو (اینستاگرام)

کلاس آنلاین لایو (اینستاگرام)

تعداد جلسات : ۸ جلسه (در یک ماه)
مدت زمان هر جلسه : ۳۰ دقیقه
روزهای : یکشنبه و سه شنبه ساعت : ۲۰

هزینه : ۴۵۰.۰۰۰ تومان